نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد-میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده الهیات شهید مطهری(ره)-کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۵۵تماس اصلی

سردبیر: محمدتقی فخلعی
مشهد-میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده الهیات شهید مطهری(ره)-کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۵۵
ایمیل: jfiqh@ferdowsi.um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

حسین ذکاوتی‌زاده (jfiqh@ferdowsi.um.ac.ir)
تلفن: +۹۸ (۵۱) ۳۸۸۰-۳۸۷۳
ایمیل: jfiqh@ferdowsi.um.ac.ir