نویسنده = ������ ������������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل حجیت منابع چهارگانه اجتهاد از دیدگاه ناصرالدین البانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22067/jfiqh.2021.67100.0

یحیی حقانی؛ عبدالصمد علی آبادی؛ رضا اسفندیاری


2. حکم ازدواج زن حامله از رابطه نامشروع از منظر فقه و حقوق ایران با نگاهی به بارداری مضاعف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.70610.1116

عبدالصمد علی آبادی