نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 4
1. پژوهشی در «سیرۀ متشرّعه» شرایط حجیّت و شبکۀ روابط مفهومی آن

دوره 47، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 55-78

10.22067/fiqh.v47i21.26619

زهرا سادات احمدی سلیمانی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری


2. بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی

دوره 46، شماره 1، بهار 1393، صفحه 133-158

10.22067/fiqh.v46i16.12727

سیده قدسیه موسوی مشهدی؛ سید محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدحسن حائری


3. تأملی فقهی در ماده‌ی 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی 1 ماده‌ی 1-221 لایحه‌ی پیشنهادی

دوره 43، شماره 1، بهار 1390

10.22067/fiqh.v0i2.11105

محمد محسنی دهکلانی؛ محمد حسن حائری؛ سیدمحمد تقی قبولی درافشان


4. بررسی مساله «حرمت لهو»به عنوان قاعده ای فقهی

دوره 41، شماره 2، زمستان 1388

10.22067/fiqh.v0i0.3155

جواد ایروانی؛ محمدحسن حائری