نویسنده = ���������� ���������� ������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی تبیین نسبت لفظ و معنا از دیدگاه‌ سوسور و محمدباقر صدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22067/jfiqh.2020.53326.0

سید حسین خاتمی سبزواری؛ سید محمدحسین محمدی دمنه