نویسنده = ���������� �������� ������������������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل معناشناختی و کاربردشناختی مقدّمات سه‌گانه شیخ انصاری(ره) در حجیّت خبر واحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22067/jfiqh.2021.68476.1041

عبدالجبار زرگوش نسب؛ داوود سعیدی


2. بررسی صاحب خیار در بیع حیوان با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)

دوره 53، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 28-9

10.22067/jfu.v53i3.82906

پرویز باقری؛ عبدالجبار زرگوش نسب؛ میثم دوستی پور