نویسنده = �������������� �������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فقهی دیۀ «جراحات نافذه»

دوره 53، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 146-129

10.22067/jfu.v53i3.86219

علیرضا ملاشاهی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ عبداله بهمن پوری