نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 30
1. وارسی أولویّت‌های برآمده از متون شرعی در تشخیص أهمّ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22067/jfu.v53i4.73910

میرزا محمد واعظی؛ سید محمد تقی قبولی افشان؛ محمد تقی فخلعی


2. بررسی تحقق استطاعت مالی در ملک متزلزل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22067/jfu.v54i1.82332

سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری


3. بررسی فقهی نقش رشوه در تحقّق جرم رانت‌خواری از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22067/jfu.v54i2.70819

محمدعلی شیخ الاسلامی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان (نویسنده مسئول)؛ محمد تقی فخلعی


4. تبیین حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بناء عقلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22067/jfu.v54i3.83099

مصطفی کارگریان مروستی؛ محمدحسن حائری؛ محدتقی فخلعی


5. رویکرد فقیهان به موضوع بیع انسان آزاد در پرتو روایت سکونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22067/jfu.v53i3.78425

فتاح فتاحی وانانی؛ حسین صابری؛ محمدتقی فخلعی


6. بررسی فقهی حکم رانت‌خواری با استناد به قاعدۀ لاضرر

دوره 53، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 124-105

10.22067/jfu.v53i2.70298

محمدعلی شیخ الاسلامی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان (نویسنده مسئول)؛ محمد تقی فخلعی


7. واکاوی تاریخی قاعده عدم جواز اشتراط خیار در ایقاعات با رویکرد به آراء انتقادی صاحب عروه

دوره 52، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 99-122

10.22067/jfu.v52i2.46913

سید علی جبار گلباغی ماسوله؛ عباسعلی سلطانی؛ محمد تقی فخلعی


8. درنگی در مرجّحیت مخالفت با عامّه در پرتو تحدید گستره‌ عامّه

دوره 52، شماره 1، بهار 1399، صفحه 97-120

10.22067/jfu.v51i2.58763

عطیه علیزاده نوری؛ محمدتقی فخلعی؛ حسین صابری


9. بررسی موقعیت سیره در میان ادله اقوال در معاملات صبی

دوره 51، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 9-28

10.22067/jfu.v51i4.55570

بی بی راضیه آرام؛ محمد تقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


10. واکاوی تاریخی قاعده تنجیز با رویکرد به آراء محقق یزدی در نقد دیدگاه مشهور

دوره 51، شماره 1، بهار 1398، صفحه 135-157

10.22067/jfu.v51i1.45706

سید علی جبار گلباغی ماسوله؛ عباسعلی سلطانی؛ محمد تقی فخلعی


11. خاستگاه‌های اصول عملیه در متون فریقین

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 31-51

10.22067/jfu.v50i3.47935

حسین حقیقت پور؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


12. خیار شرط در صلح

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 9-21

10.22067/jfu.v50i2.31175

عبداله بهمن پوری؛ محمدحسن حائری؛ محمد تقی فخلعی


13. بازپژوهی ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پیش از استقرار

دوره 49، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 9-30

10.22067/jfu.v49i4.45213

سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری


14. بازخوانی ادله متنی حجیت خبر واحد در پرتوی سیره عقلا

دوره 49، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 89-106

10.22067/fiqh.v0i0.43197

محمدتقی فخلعی؛ بشری عبدخدایی


15. نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 95-112

10.22067/fiqh.v0i0.31174

عبداله بهمن پوری؛ محمدحسن حائری؛ محمدتقی فخلعی


17. بررسی حکم فقهی حرمت حفظ کتب ضلال

دوره 47، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 119-141

10.22067/fiqh.v47i23.27558

علی کشاورز؛ محمدتقی فخلعی


18. بررسی خبر واحد در فقه ابن‌ادریس

دوره 47، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 33-57

10.22067/fiqh.v47i22.26858

داریوش بخردیان؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدتقی فخلعی


19. پژوهشی در «سیرۀ متشرّعه» شرایط حجیّت و شبکۀ روابط مفهومی آن

دوره 47، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 55-78

10.22067/fiqh.v47i21.26619

زهرا سادات احمدی سلیمانی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری


20. نقدی بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه (مبانی فقهی ماده ۳۷۷ لایحه قانون مجازات سال ۱۳۹۰)

دوره 47، شماره 1، بهار 1394، صفحه 75-91

10.22067/fiqh.v47i20.15947

حسین حقیقت پور؛ محمد تقی فخلعی؛ احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ حسین ناصری مقدم


21. بررسی ادله مشروعیت خرید و فروش اعضای بدن در فقه شیعه

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 141-164

10.22067/fiqh.v46i17.12463

محمد تقی فخلعی؛ سید علی جبار گلباغی ماسوله


22. پژوهشی فقهی در مالیّت و مالکیّت خبر در رسانه‌های جمعی و حقوق ناشی از آن

دوره 46، شماره 1، بهار 1393، صفحه 105-132

10.22067/fiqh.v46i16.11845

محمدتقی فخلعی؛ احسان علی اکبری بابوکانی


23. پژوهشی در سیر تاریخی تنقیح مناط در فقه امامیه

دوره 44، شماره 4، زمستان 1391

10.22067/fiqh.v0i0.10925

فائزه ملکی؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی


24. بررسی حکم تکلیفی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکهای ناسالم

دوره 44، شماره 2، تابستان 1391

10.22067/fiqh.v1i1.4160

بی بی رحیمه ابراهیمی؛ حسین ناصری مقدم؛ محمدتقی فخلعی؛ سعید محسنی


25. مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول

دوره 44، شماره 1، بهار 1391

10.22067/fiqh.v0i0.3729

محسن ملک افضلی اردکانی؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد جواد ارسطا