نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. گونه‌های دلالت تقریر بر احکام شرعی

دوره 49، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 51-68

10.22067/jfu.v49i4.22973

عطیه علیزاده نوری؛ حسین ناصری مقدم؛ علیرضا عابدی سرآسیا


2. گونه شناسی تقریر در فقه مذاهب

دوره 46، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 91-115

10.22067/fiqh.v46i19.13933

عطیه علیزاده نوری؛ حسین ناصری مقدم؛ علیرضا عابدی سرآسیا


3. درنگی در محرومیت زوجین از حق قصاص

دوره 41، شماره 2، زمستان 1388

10.22067/fiqh.v0i0.3160

علی کشاورز؛ حسین ناصری مقدم