نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. قلمرو شفاعت در اقسام مجازات

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 115-137

10.22067/jfu.v51i4.69939

احمد میرخلیلی؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ حسین دشتی


2. اثر قصد در قتل عمد

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 71-82

10.22067/jfu.v50i3.48957

فاطمه رضایی زارچی؛ سید احمد میر خلیلی