نویسنده = ���������� ������������ ������ �������� ������
تعداد مقالات: 6
1. وارسی أولویّت‌های برآمده از متون شرعی در تشخیص أهمّ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22067/jfu.v53i4.73910

میرزا محمد واعظی؛ سید محمد تقی قبولی افشان؛ محمد تقی فخلعی


2. خوانش دیدگاه سید احمد خوانساری پیرامون استصحاب با تکیه بر کتاب جامع المدارک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22067/jfiqh.2021.62640.0

محمد علی نوعدوست؛ صادق علمی سولا؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان


3. تأملی در مُخلّ اطلاق ‌بودن وجود قدر متیقن در مقام تخاطب (با تأکید بر مبانی اصولی محقق خوانساری)

دوره 52، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 39-25

10.22067/jfu.v52i4.76089

زهرا تجریشی؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ عباسعلی سلطانی


4. واکاوی برخی شروط اختصاصی شهادت بر زنا (اشتراط اتصال شهادات و اشتراط رؤیت به نحو مخصوص)

دوره 43، شماره 2، زمستان 1390

10.22067/fiqh.v0i0.11098

محمد محسنی دهکلانی؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدحسن حائری


5. تأملی در«تکرار جرم»در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 42، شماره 1، بهار 1389

10.22067/fiqh.v0i0.3168

میرزا محمد واعظی؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان


6. پژوهشی دربارۀ ملاک تفحص از عدالت مجهول الحال

دوره 40، شماره 3، زمستان 1387

10.22067/fiqh.v0i0.3142

عباس کلانتری خلیل آباد؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان