نویسنده = حسین صابری
«تحلیل و نقد ممنوعیت ازدواج دختر شیعی با مرد سنی از منظر فقه جواهری و یافته ‏های نوین علمی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22067/jfu.v53i4.87875

فاطمه حائری؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری


شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات فضولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.76049.1340

سجاد داورپناه مقدم؛ حسین صابری؛ حسین ناصری مقدم


رویکرد فقیهان به موضوع بیع انسان آزاد در پرتوِ روایت سکونی

دوره 54، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 121-136

10.22067/jfu.v53i3.78425

فتاح فتاحی وانانی؛ حسین صابری؛ محمد تقی فخلعی


واکاوی قطع و حجیت آن در آیات و روایات

دوره 53، شماره 3، مهر 1400، صفحه 127-107

10.22067/jfu.v53i4.45786

امیر محمودی؛ حسین صابری؛ عبدالکریم عبدالهی نژاد


رهیافتی به گونه‌های «سیاق»

دوره 52، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 77-96

10.22067/jfu.v51i3.56684

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری


درنگی در مرجّحیت مخالفت با عامّه در پرتو تحدید گستره‌ عامّه

دوره 52، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 97-120

10.22067/jfu.v51i2.58763

عطیه علیزاده نوری؛ محمدتقی فخلعی؛ حسین صابری


اجماع در برزخ ردّ و تأیید محقّق اردبیلی

دوره 51، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 65-86

10.22067/jfu.v51i2.60776

عادل شریفی؛ حسین صابری؛ حسین ناصری مقدم


بررسی چیستی سیاق با رویکرد فقهی و اصولی

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 111-134

10.22067/jfu.v51i1.55299

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری


گونه شناسی فتوا مستند به سد ذرایع در انگاره فقیهان امامیه

دوره 50، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 99-116

10.22067/jfu.v50i4.46202

داود گوهری؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری


روایی اسقاط حق اقامه دعوا در فقه امامیه (با تأکید بر نظریه شیخ صدوق)

دوره 50، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 85-106

10.22067/jfu.v50i1.39981

سهند صادقی بهمنی؛ حسین صابری؛ کریم عبداللهی نژاد


نقد و تحلیل ادله انسداد و انفتاح باب اجتهاد

دوره 49، شماره 3، آبان 1396، صفحه 51-77

10.22067/jfu.v0i0.45709

عبدالسلام امامی؛ حسین صابری؛ سید محمدتقی قبولی درافشان


سقف مهریه در فقه امامیه

دوره 48، شماره 3، مهر 1395، صفحه 91-114

10.22067/fiqh.v0i0.24836

مصطفی غفوریان نژاد؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین صابری


أخباری کیست؟

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 25-63

10.22067/fiqh.v48i24.23963

موسی زرقی؛ حسین صابری؛ عبد الکریم عبداللهی نژاد


‌بررسی‌ تطبیقی دو قاعده ‌جبّ و عفو عمومی از منظر ‌فقه ‌و ‌حقوق

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 93-118

10.22067/fiqh.v47i20.29301

سید علی غیور باغبانی؛ حسین صابری


تعهد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه

دوره 45، شماره 4، بهمن 1392

10.22067/fiqh.v0i0.9548

محمدعلی محب الرحمان؛ حسین صابری؛ محمدمهدی قبولی


نگرشی بر تأثیر شروط باطل در عقد

دوره 44، شماره 3، آذر 1391

10.22067/fiqh.v0i0.4116

حسین صابری؛ مریم صفایی


گونه‌های کاربرد قیاس در فقه شیعه بر اساس کتاب جواهر الکلام

دوره 44، شماره 1، خرداد 1391

10.22067/fiqh.v0i0.12922

محمد مهدی یزدانی؛ حسین صابری؛ حسین ناصری مقدّم