نویسنده = حسین صابری
تعداد مقالات: 20
1. رویکرد فقیهان به موضوع بیع انسان آزاد در پرتو روایت سکونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22067/jfu.v53i3.78425

فتاح فتاحی وانانی؛ حسین صابری؛ محمدتقی فخلعی


2. «تحلیل و نقد ممنوعیت ازدواج دختر شیعی با مرد سنی از منظر فقه جواهری و یافته ‏های نوین علمی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22067/jfu.v53i4.87875

فاطمه حائری؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری


3. واکاوی قطع و حجیت آن در آیات و روایات

دوره 53، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 127-107

10.22067/jfu.v53i4.45786

امیر محمودی؛ حسین صابری؛ عبدالکریم عبدالهی نژاد


4. رهیافتی به گونه‌های «سیاق»

دوره 52، شماره 1، بهار 1399، صفحه 77-96

10.22067/jfu.v51i3.56684

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری


5. درنگی در مرجّحیت مخالفت با عامّه در پرتو تحدید گستره‌ عامّه

دوره 52، شماره 1، بهار 1399، صفحه 97-120

10.22067/jfu.v51i2.58763

عطیه علیزاده نوری؛ محمدتقی فخلعی؛ حسین صابری


6. اجماع در برزخ ردّ و تأیید محقّق اردبیلی

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 65-86

10.22067/jfu.v51i2.60776

عادل شریفی؛ حسین صابری؛ حسین ناصری مقدم


7. بررسی چیستی سیاق با رویکرد فقهی و اصولی

دوره 51، شماره 1، بهار 1398، صفحه 111-134

10.22067/jfu.v51i1.55299

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری


8. گونه شناسی فتوا مستند به سد ذرایع در انگاره فقیهان امامیه

دوره 50، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 99-116

10.22067/jfu.v50i4.46202

داود گوهری؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری


9. روایی اسقاط حق اقامه دعوا در فقه امامیه (با تأکید بر نظریه شیخ صدوق)

دوره 50، شماره 1، بهار 1397، صفحه 85-106

10.22067/jfu.v50i1.39981

سهند صادقی بهمنی؛ حسین صابری؛ کریم عبداللهی نژاد


10. نقد و تحلیل ادله انسداد و انفتاح باب اجتهاد

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-77

10.22067/jfu.v0i0.45709

عبدالسلام امامی؛ حسین صابری؛ سید محمدتقی قبولی درافشان


12. سقف مهریه در فقه امامیه

دوره 48، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 91-114

10.22067/fiqh.v0i0.24836

مصطفی غفوریان نژاد؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین صابری


13. أخباری کیست؟

دوره 48، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-63

10.22067/fiqh.v48i24.23963

موسی زرقی؛ حسین صابری؛ عبد الکریم عبداللهی نژاد


16. بازکاوی ملاک تقسیم فقها به اخباریان و اصولیان

دوره 46، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 97-122

10.22067/fiqh.v46i18.18374

موسی زرقی؛ حسین صابری


17. تعهد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه

دوره 45، شماره 4، زمستان 1392

10.22067/fiqh.v0i0.9548

محمدعلی محب الرحمان؛ حسین صابری؛ محمدمهدی قبولی


19. نگرشی بر تأثیر شروط باطل در عقد

دوره 44، شماره 3، پاییز 1391

10.22067/fiqh.v0i0.4116

حسین صابری؛ مریم صفایی


20. گونه‌های کاربرد قیاس در فقه شیعه بر اساس کتاب جواهر الکلام

دوره 44، شماره 1، بهار 1391

10.22067/fiqh.v0i0.12922

محمد مهدی یزدانی؛ حسین صابری؛ حسین ناصری مقدّم