نویسنده = ������ ���������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. بازپژوهی امکان و حجیّت نظام‌سازی در فقه با تأکید بر نگره شهید صدر

دوره 48، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 87-106

10.22067/fiqh.v0i0.42006

احسان علی اکبری بابوکانی؛ سید محمدصادق طباطبائی؛ احسان آهنگری


2. نقدی بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه (مبانی فقهی ماده ۳۷۷ لایحه قانون مجازات سال ۱۳۹۰)

دوره 47، شماره 1، بهار 1394، صفحه 75-91

10.22067/fiqh.v47i20.15947

حسین حقیقت پور؛ محمد تقی فخلعی؛ احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ حسین ناصری مقدم


3. پژوهشی فقهی در مالیّت و مالکیّت خبر در رسانه‌های جمعی و حقوق ناشی از آن

دوره 46، شماره 1، بهار 1393، صفحه 105-132

10.22067/fiqh.v46i16.11845

محمدتقی فخلعی؛ احسان علی اکبری بابوکانی