نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. اثر قصد در قتل عمد

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 71-82

10.22067/jfu.v50i3.48957

فاطمه رضایی زارچی؛ سید احمد میر خلیلی


2. پژوهشی درباره ماهیت لعان

دوره 49، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 107-127

10.22067/fiqh.v0i0.34598

عباس کلانتری خلیل آباد؛ فاطمه رضایی زارچی؛ الهام رضایی زارچی