نویسنده = ���������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی قطع و حجیت آن در آیات و روایات

دوره 53، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 127-107

10.22067/jfu.v53i4.45786

امیر محمودی؛ حسین صابری؛ عبدالکریم عبدالهی نژاد


2. روایی اسقاط حق اقامه دعوا در فقه امامیه (با تأکید بر نظریه شیخ صدوق)

دوره 50، شماره 1، بهار 1397، صفحه 85-106

10.22067/jfu.v50i1.39981

سهند صادقی بهمنی؛ حسین صابری؛ کریم عبداللهی نژاد


3. أخباری کیست؟

دوره 48، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-63

10.22067/fiqh.v48i24.23963

موسی زرقی؛ حسین صابری؛ عبد الکریم عبداللهی نژاد


4. تبیین و بررسی صحت و فساد از منظر دانشیان اصول

دوره 45، شماره 2، تابستان 1392

10.22067/fiqh.v0i0.11191

عبدالکریم عبدالهی نژاد؛ سید علی جبار گلباغی ماسوله