نویسنده = �������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. درنگی در مرجّحیت مخالفت با عامّه در پرتو تحدید گستره‌ عامّه

دوره 52، شماره 1، بهار 1399، صفحه 97-120

10.22067/jfu.v51i2.58763

عطیه علیزاده نوری؛ محمدتقی فخلعی؛ حسین صابری


2. گونه‌های دلالت تقریر بر احکام شرعی

دوره 49، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 51-68

10.22067/jfu.v49i4.22973

عطیه علیزاده نوری؛ حسین ناصری مقدم؛ علیرضا عابدی سرآسیا


3. گونه شناسی تقریر در فقه مذاهب

دوره 46، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 91-115

10.22067/fiqh.v46i19.13933

عطیه علیزاده نوری؛ حسین ناصری مقدم؛ علیرضا عابدی سرآسیا