نویسنده = احمد باقری
اکراه تخییری

دوره 54، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 29-46

10.22067/jfiqh.2020.86719

احمد باقری؛ عابدین مومنی؛ سید محمود هل اتایی


تسامح در اثبات حدود به مثابۀ مبنایی در حقوق کیفری اسلام

دوره 53، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 139-117

10.22067/jfu.v53i1.80814

فاطمه کراچیان ثانی؛ سید محمد صدری؛ احمد باقری؛ محمد صادق جمشیدی راد؛ حیدر امیرپور


بازنگری فقهی در مشروعیت و پی‌آمد غبن حادث

دوره 50، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 47-68

10.22067/jfu.v50i1.42942

مهدی شعبانی؛ احمد باقری


زمان تعیّن مبیع در بیع کلی

دوره 46، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 9-23

10.22067/fiqh.v46i19.17043

احمد باقری؛ شکیبا امیرخانی