نویسنده = �������� ���������� ������ ����������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی فقهی سرقت نفقه توسط زوجه

دوره 51، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 29-48

10.22067/jfu.v51i3.47570

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


2. بررسی حکم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم

دوره 51، شماره 1، بهار 1398، صفحه 9-30

10.22067/jfu.v51i1.47052

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد؛ حسین شکریان


3. تاملی فقهی در قاعده عدم تأخیر اجرای حد با عارض شدن جنون (نقدی بر تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی سال 92)

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-29

10.22067/jfu.v50i1.42854

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد؛ حامد عابدی فیروزجایی


4. بررسی فقهی قوادی اینترنتی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 9-25

10.22067/fiqh.v0i0.37289

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد