نویسنده = ���������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تعمیم شفعه به سایر عقود معاوضی

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 147-166

10.22067/jfu.v50i3.37624

سیاوش گودرزی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدرضا علمی سولا؛ سیدجلال موسوی نسب