نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر عامل روانشناختی در تناقض روش استنباطی برخی فقیهان متاخر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22067/jfiqh.2021.68539.1044

حمید مؤذنی بیستگانی؛ محمد رضا کیخا


2. چالش‌های فقهی مسئولیت زوجه در قبال نوزاد، مبتنی بر داده‌های پزشکی با تأکید بر نوزادان نارس

دوره 53، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 146-125

10.22067/jfu.v53i3.84921

محمد علی قادری؛ نادر مختاری افراکتی؛ محمدرضا کیخا


3. چالش‌های فقهی محدود بودن حق استمتاع زن در چهار ماه

دوره 52، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 142-125

10.22067/jfu.v52i4.80562

محمد علی قادری؛ نادر مختاری افراکتی؛ محمدرضا کیخا