نویسنده = ������ ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فقهی نقش رشوه در تحقّق جرم رانت‌خواری از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22067/jfu.v54i2.70819

محمدعلی شیخ الاسلامی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان (نویسنده مسئول)؛ محمد تقی فخلعی


2. بررسی فقهی حکم رانت‌خواری با استناد به قاعدۀ لاضرر

دوره 53، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 124-105

10.22067/jfu.v53i2.70298

محمدعلی شیخ الاسلامی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان (نویسنده مسئول)؛ محمد تقی فخلعی