نویسنده = ���������� �������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. نقدی فقهی بر تعیین مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 127-146

10.22067/jfu.v50i3.62743

عباس کلانتری خلیل آباد؛ نفیسه متولی زاده نائینی؛ صدیقه گلستان رو