نویسنده = �������� �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بازپژوهی فقهی _ اصولی اثبات نقض بالفعل در نظریه نقض فرضی قرارداد

دوره 51، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 115-135

10.22067/jfu.v51i3.69262

محمدحسین فلاح یخدانی؛ ابراهیم تقی زاده؛ مجید سربازیان؛ حسین حیدری منوّر؛ آزاده نجفی