کلیدواژه‌ها = مقاصد شریعت
بازخوانی قصاص مادر در برابر قتل فرزند در پرتوِ مقاصد شریعت

دوره 54، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 47-63

10.22067/jfiqh.2021.88742

سیده نگین حسن زاده خباز؛ سید محمد جواد ساداتی؛ علی الهی خراسانی


جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام

دوره 45، شماره 3، مهر 1392

10.22067/fiqh.v0i0.11374

حسین حقیقت پور؛ حسین ناصری مقدم


نظریه ی فهم اجتماعی نصوص؛ مبانی، کارکرد

دوره 44، شماره 3، آذر 1391

10.22067/fiqh.v0i0.8312

اسکندری اسکندری؛ علی تولائی