کلیدواژه‌ها = دیه
حکم سرایت جنایت عفو شده

دوره 54، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 157-176

10.22067/jfiqh.2021.88337

مهدی موحدی محب؛ حسن پورلطف اله؛ سید سجاد محمدی


تحلیل فقهی دیۀ «جراحات نافذه»

دوره 53، شماره 3، مهر 1400، صفحه 146-129

10.22067/jfu.v53i3.86219

علیرضا ملاشاهی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ عبداله بهمن پوری


ضمان عاقله از نگاهی دیگر

دوره 47، شماره 2، تیر 1394، صفحه 31-54

10.22067/fiqh.v47i21.20801

محسن احمدوند؛ حسین ناصری مقدم


تأملی فقهی پیرامون ماده268 قانون مجازات اسلامی

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1386، صفحه 105-130

10.22067/jfu.v39i1.66066

محمدتقی فخلعی؛ جابر بابایی


بررسی شرط مماثلت قصاص میان مرد و زن

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1384، صفحه 133-150

10.22067/jfiqh.2020.60889.0

محمدحسین شعبانی؛ حسین ناصری مقدم


جبران خسارت بدنی در فقه اسلامی

دوره 35، شماره 3، آبان 1382، صفحه 13-39

10.22067/jfiqh.2020.61070.0

علی‌رضا باریکلو