کلیدواژه‌ها = فقه امامیه
ماهیّت و مشروعیّت تنزیل در فقه امامیه و مصادیق آن در صنعت بانکداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.73496.1215

فتح اله رحیمی؛ مجتبی اصغریان؛ سعید منصوری؛ مریم نظری طالقانی


ملاک ناصب انگاری، احکام و آثار مترتب بر نصب در فقه امامیه

دوره 49، شماره 1، تیر 1396، صفحه 47-64

10.22067/fiqh.v0i0.45647

رحمت تولایی؛ سید ابوالقاسم نقیبی