کلیدواژه‌ها = اکراه
اکراه تخییری

دوره 54، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 29-46

10.22067/jfiqh.2020.86719

احمد باقری؛ عابدین مومنی؛ سید محمود هل اتایی


بررسی اعتبار دلایل نظر مشهور فقهای امامیه در قتل اکراهی

دوره 54، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 137-156

10.22067/jfiqh.2021.88350

کیومرث کلانتری؛ رضا هادیزاده


بررسی فقهی شرط عجز از تفصّی در تحقق اکراه با تکیه بر نظر شیخ انصاری

دوره 53، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 87-69

10.22067/jfu.v53i4.86257

محمدمهدی زارعی؛ فرشید رجبی؛ عارف بشیری


قاعدة اکراه

دوره 36، شماره 2، مرداد 1383، صفحه 61-90

10.22067/jfiqh.2020.60893.0

حمیده عبداللهی علی‌بیک