موضوعات = فقه و حقوق جزا
امکان سنجی فقهی سقوط مجازات های حدی با توبه مرتکب بعد از اثبات جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22067/jfiqh.2023.81364.1552

اسمعیل رحیمی نژاد


درنگی در جرم‌انگاری اخلال اقتصادی بر اساس آیه محاربه «با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 92

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22067/jfiqh.2022.77257.1396

علی خالقی پوستچی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمد تقی فخلعی


تحلیل گفتمان مجازات‌های تعزیری در نظام کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.22067/jfiqh.2023.81829.1568

حمیدرضا دانش ناری؛ محمدصادق محمدی قهفرخی