(1)
علیزاده نوری ع.; ناصری مقدم ح.; عابدی سرآسیا ع. گونه‌های دلالت تقریر بر احکام شرعی. JFU 2017, 49, 51-68.