علیزاده نوری عطیه, ناصری مقدم حسین, و عابدی سرآسیا علیرضا. “گونه‌های دلالت تقریر بر احکام شرعی”. فقه و اصول 49, no. 4 (نوامبر 7, 2017): 51-68. دسترسی آگوست 23, 2019. https://jfiqh.um.ac.ir/index.php/fiqh/article/view/22973.