1.
علیزاده نوری ع, ناصری مقدم ح, عابدی سرآسیا ع. گونه‌های دلالت تقریر بر احکام شرعی. JFU [اینترنت]. 7نوامبر2017 [ارجاع شده 19آگوست2019];49(4):51-8. Available from: https://jfiqh.um.ac.ir/index.php/fiqh/article/view/22973