اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: محمدتقی فخلعی
سردبیر: محمدتقی فخلعی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۹۱۳۹
شاپا آنلاین: ۲۵۳۸-۳۸۹۲
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی

رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: 70 (B)
قالب انتشار:

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

بررسی حکم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم

علی اکبر ایزدی فرد; سید مجتبی حسین نژاد; حسین شکریان

شرط خیار در عقد کفالت از منظر فقه تطبیقی

حیدر باقری اصل; سعیده باقری اصل

معنا شناسی سبّ النبی (ص) و نحوه تحقق آن با نگاه به قانون مجازات اسلامی 92

عبدالله بهمن پوری; حسین حقانی خواه; ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

پرداخت خمس، از حکم تکلیفی محض تا حکم وضعی اشاعه در ملکیت

نصراله جعفری خسروآبادی; اردوان ارژنگ; محمدعلی فلاح علی‌آباد

بررسی چیستی سیاق با رویکرد فقهی و اصولی

مریم صباغی ندوشن; محمدحسن حائری; حسین صابری

واکاوی تاریخی قاعده تنجیز با رویکرد به آراء محقق یزدی در نقد دیدگاه مشهور

سید علی جبار گلباغی ماسوله; عباسعلی سلطانی; محمد تقی فخلعی

بنا بر مصوبه شورای سردبیران دانشکده الهیات، ضروری است کلیه نویسندگان مقالات ارسالی، مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه های داوری هر مقاله پرداخت کنند. این مصوبه از آغاز سال 1394 لازم الاجرا است.