لیست داوران منتصب این شماره

 • اکبر احمدپور
 • حسین حقیقت پور
 • حسین صابری
 • حسین ناصری مقدم
 • سید محمد هادی قبولی درافشان
 • سیدمحمدتقی قبولی درافشان
 • علی شفیعی
 • محسن جهانگیری
 • محقق داماد
 • محمد جواد عنایتی راد
 • محمدتقي فخلعي
 • محمدحسن حائری
 • محمدرضا جواهری
 • محمدرضا علمی سولا
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

غیر مسلمان؛ از کفر تا استضعاف

اردوان ارژنگ, عبدالرضا گودرزی
بازدید: 218
بازدید: 366

استخراج و تدوین ضوابط «إبای عام از تخصیص»

سید رضا شیرازی, امین الله کربلایی رخنه
بازدید: 238

روایی اسقاط حق اقامه دعوا در فقه امامیه (با تأکید بر نظریه شیخ صدوق)

سهند صادقی بهمنی, حسین صابری, کریم عبداللهی نژاد
بازدید: 610

ارث‌بری زوجه از اموال غیر منقول (با تأکید بر مبانی اصولیان در عام و خاص منفصل)

سید مهدی نریمانی زمان آبادی, عباسعلی سلطانی, محمدحسن حائری
بازدید: 254

تحلیل مفهوم شناختی سبّ مؤمن و بازپژوهی ادلّه در کیفیت دلالت بر حکم آن

سید هادی هاشمی مجد, رضا الهامی, امین سلیمان کلوانق
بازدید: 232