فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

بررسی حکم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم

علی اکبر ایزدی فرد; سید مجتبی حسین نژاد; حسین شکریان

شرط خیار در عقد کفالت از منظر فقه تطبیقی

حیدر باقری اصل; سعیده باقری اصل

معنا شناسی سبّ النبی (ص) و نحوه تحقق آن با نگاه به قانون مجازات اسلامی 92

عبدالله بهمن پوری; حسین حقانی خواه; ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

پرداخت خمس، از حکم تکلیفی محض تا حکم وضعی اشاعه در ملکیت

نصراله جعفری خسروآبادی; اردوان ارژنگ; محمدعلی فلاح علی‌آباد

بررسی چیستی سیاق با رویکرد فقهی و اصولی

مریم صباغی ندوشن; محمدحسن حائری; حسین صابری

واکاوی تاریخی قاعده تنجیز با رویکرد به آراء محقق یزدی در نقد دیدگاه مشهور

سید علی جبار گلباغی ماسوله; عباسعلی سلطانی; محمد تقی فخلعی