لیست داوران منتصب این شماره

  • عباس زراعت
  • محمد محسنی دهکلانی
  • محمدتقي فخلعي
دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

نظریه ی فهم اجتماعی نصوص؛ مبانی، کارکرد

اسکندری اسکندری, علی تولائی
بازدید: 254

باز پژوهشی در حجّیت ظنّ مطلق

بابایی آریا بابایی آریا, عبدالكریم عبد اللهی نژاد
بازدید: 217

بررسی فقهی و حقوقی قصاص از طریق اهدای عضو

عبدالرضا جوان جعفری, سید محمدجواد ساداتی
بازدید: 345

نگرشی بر تأثیر شروط باطل در عقد

حسین صابری, مریم صفایی
بازدید: 442

ذمه و عهده در فقه شیعه

اسماعیل نعمت اللهی
بازدید: 630