لیست داوران منتصب این شماره

 • جلیل امیدی
 • جلیل قنواتی
 • حسین صابری
 • حسین ناصری مقدم
 • سید محمد مهدی قبولی درافشان
 • سیدمحمود میرخلیلی
 • عبدالرّضا جوان جعفری
 • فخرالدین اصغری آقمشهدی
 • محقق داماد
 • محمد محسنی دهکلانی
 • محمدتقي فخلعي
دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

اشتباه حکمی

روح الله آخوندی
بازدید: 289

تغییر فتوا و زمینه‌های آن در فقه اهل سنت

عبدالسلام امامی, حسین ناصری مقدم
بازدید: 435
بازدید: 140

بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی

سیده قدسیه موسوی مشهدی, سید محمدتقی قبولی درافشان, محمدحسن حائری
بازدید: 238
بازدید: 234