لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
 • اکبر احمدپور
 • جهانگیر مسعودی
 • حسین صابری
 • حسین ناصری مقدم
 • سید علی جبار گلباغی ماسوله
 • علی خیاط
 • علیرضا عابدی سرآسیا
 • محسن ملک افضلی اردکانی
 • محقق داماد
 • محمدتقي فخلعي
 • محمدحسن حائری
 • محمدرضا علمی سولا
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک در فهم متن

علیرضا آزاد, تکتم آزاد, فاطمه لعل روشن
بازدید: 301

بازخوانی ادله‌ مشروعیت اعدام در زنا با محارم

سید محمد رضا امام, سید محمد حسینی, سید محمود هل اتایی
بازدید: 151

واکاوی شیوه‌های شیخ انصاری در نقد سند حدیث

محسن دیمه کار, محمد مهدی باقری
بازدید: 301

تحوّل پذیریِ قرارداد ذمّه با پیدایش حقوق شهروندی مُدرن

حسین ناصری مقدم, حسن غوث, محمد مهریز ثانی
بازدید: 288