لیست داوران منتصب این شماره

 • جلیل قنواتی
 • حسین صابری
 • حسین ناصری مقدم
 • روح الله آخوندی
 • سید محمد مهدی قبولی درافشان
 • سید محمد هادی قبولی درافشان
 • سیدمحمد موسوی بجنوردی
 • سیدمحمدتقی قبولی درافشان
 • علی اکبر ایزدی فرد
 • علی خیاط
 • علیرضا عابدی سرآسیا
 • مجتبی الهی خراسانی
 • محسن جهانگیری
 • محسن ملک افضلی اردکانی
 • محمدتقي فخلعي
 • محمود حکمت نیا
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره