نویسنده = �������� ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 4
2. عزت نفس و احکام فقهی آن

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 87-107

10.22067/jfu.v51i2.64481

سید جعفر علوی


4. پژوهشی دربارۀ نقشِ اجتهاد

دوره 41، شماره 1، بهار 1388

10.22067/fiqh.v0i0.3149

سیدجعفر علوی گنابادی؛ محمدتقی فخلعی