نویسنده = �������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل فقهی دیۀ «جراحات نافذه»

دوره 53، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 146-129

10.22067/jfu.v53i3.86219

علیرضا ملاشاهی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ عبداله بهمن پوری


3. انقلاب نسبت و اعتبارسنجی آن در رفع تعارض ادلّه

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 109-127

10.22067/jfu.v51i2.60902

سیده سعیده لطیفی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فاطمه قدرتی؛ عبدالله بهمن پوری


4. معنا شناسی سبّ النبی (ص) و نحوه تحقق آن با نگاه به قانون مجازات اسلامی 92

دوره 51، شماره 1، بهار 1398، صفحه 59-76

10.22067/jfu.v50i4.52196

عبدالله بهمن پوری؛ حسین حقانی خواه؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی


5. خیار شرط در صلح

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 9-21

10.22067/jfu.v50i2.31175

عبداله بهمن پوری؛ محمدحسن حائری؛ محمد تقی فخلعی


6. نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 95-112

10.22067/fiqh.v0i0.31174

عبداله بهمن پوری؛ محمدحسن حائری؛ محمدتقی فخلعی


7. بررسی علل اختلاف آرای فقها در رویکرد به اخبار

دوره 41، شماره 2، زمستان 1388

10.22067/fiqh.v0i0.3156

عبدالله بهمن پوری؛ عظیم موحدی