نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 11
1. بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ربات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

10.22067/jfu.v54i1.87620

حمزه نظرپور؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی


2. بررسی فقهی سرقت نفقه توسط زوجه

دوره 51، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 29-48

10.22067/jfu.v51i3.47570

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


3. بررسی حکم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم

دوره 51، شماره 1، بهار 1398، صفحه 9-30

10.22067/jfu.v51i1.47052

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد؛ حسین شکریان


4. تاملی فقهی در قاعده عدم تأخیر اجرای حد با عارض شدن جنون (نقدی بر تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی سال 92)

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-29

10.22067/jfu.v50i1.42854

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد؛ حامد عابدی فیروزجایی


5. عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر

دوره 49، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 87-109

10.22067/jfu.v0i0.37732

محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ صالح منتظری


6. بررسی فقهی قوادی اینترنتی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 9-25

10.22067/fiqh.v0i0.37289

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


7. واکاوی فقهی حجیّت رأی ولیِّ فقیه بر ثبوت هلال ماه قمری

دوره 46، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 31-47

10.22067/fiqh.v46i18.11487

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ حسین کاویار


8. جستاری فقهی حقوقی پیرامون عضل در نکاح باکره رشیده

دوره 43، شماره 2، زمستان 1390

10.22067/fiqh.v0i0.11094

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار


9. ملاحظات فقهی پیرامون بازاریابی شبکه ای

دوره 42، شماره 2، زمستان 1389

10.22067/fiqh.v0i0.7921

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد قنبرزاده


10. سرقت اینترنتی: حدّی یا تعزیری؟

دوره 42، شماره 1، بهار 1389

10.22067/fiqh.v0i0.3163

علی اکبر ایزدی فرد؛ علی پیردهی حاجیکلا