نویسنده = ���������� ���������������� ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فقهی حقوقی حاجبیت یا عدم حاجبیت «حمل» در حجب اخوه نسبت به مادر

دوره 47، شماره 1، بهار 1394، صفحه 119-142

10.22067/fiqh.v47i20.28596

سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سید جمال الدین موسوی تقی آبادی


2. تعهد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه

دوره 45، شماره 4، زمستان 1392

10.22067/fiqh.v0i0.9548

محمدعلی محب الرحمان؛ حسین صابری؛ محمدمهدی قبولی