نویسنده = محمدحسن حائری
پژوهشی در قاعده اولویت تعیین بر تخییر (ماهیت، اقوال و مستندات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2021.70651.1120

فائزه حداد محمدآبادی؛ محمد حسن حائری؛ محمدتقی فخلعی


بررسی فقهی تعمیم سال قحطی به زمان توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق برای دفع حد سرقت با تاکید بر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

10.22067/jfiqh.2024.85487.1693

محمود بهشتی فر؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدحسن حائری


بازکاوی حکم نمای متصل در خیار تفلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22067/jfiqh.2024.87798.1773

محمدحسن حائری؛ خدیجه احمدنژاد


تبیین حقیقت حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بنای عقلا

دوره 56، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 137-160

10.22067/jfiqh.2023.62531.0

مصطفی کارگریان مروستی؛ محمدحسن حائری؛ محدتقی فخلعی


درنگی در شمول قاعدۀ درأ در خصوص شبهۀ اختلال روانی (جنون)

دوره 55، شماره 3، آذر 1402، صفحه 193-210

10.22067/jfiqh.2021.67831.1014

مونا کمیلی؛ محمد حسن حائری؛ حسین ناصری مقدم


بررسی تحقق استطاعت مالی در ملک متزلزل

دوره 55، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 9-29

10.22067/jfu.v54i1.82332

سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری


مبانی و دلایل الحاق مشاهد مشرّفه به حرم در تغلیظ دیه و تأخیر اجرای حکم

دوره 52، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 123-109

10.22067/jfu.v52i4.80361

سلمان علیان لله مرزی؛ محمدصادق علمی؛ محمدحسن حائری


رهیافتی به گونه‌های «سیاق»

دوره 52، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 77-96

10.22067/jfu.v51i3.56684

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری


بررسی موقعیت سیره در میان ادله اقوال در معاملات صبی

دوره 51، شماره 3، آذر 1398، صفحه 9-28

10.22067/jfu.v51i4.55570

بی بی راضیه آرام؛ محمد تقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


بررسی چیستی سیاق با رویکرد فقهی و اصولی

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 111-134

10.22067/jfu.v51i1.55299

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری


معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول در سرسید تعهد

دوره 50، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 45-58

10.22067/jfu.v50i4.43193

سید رحمت اله دانش میر کهن؛ محمد حسن حائری؛ احمد علی یوسفی


خاستگاه‌های اصول عملیه در متون فریقین

دوره 50، شماره 3، آذر 1397، صفحه 31-51

10.22067/jfu.v50i3.47935

حسین حقیقت پور؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


خیار شرط در صلح

دوره 50، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 9-21

10.22067/jfu.v50i2.31175

عبداله بهمن پوری؛ محمدحسن حائری؛ محمد تقی فخلعی


ارث‌بری زوجه از اموال غیر منقول (با تأکید بر مبانی اصولیان در عام و خاص منفصل)

دوره 50، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 107-128

10.22067/jfu.v50i1.14545

سید مهدی نریمانی زمان آبادی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدحسن حائری


بازپژوهی ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پیش از استقرار

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 9-30

10.22067/jfu.v49i4.45213

سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری


نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح

دوره 49، شماره 3، آبان 1396، صفحه 95-112

10.22067/fiqh.v0i0.31174

عبداله بهمن پوری؛ محمدحسن حائری؛ محمدتقی فخلعی


پژوهشی در ماهیت «اصل مُحرِز» با تأکید بر دیدگاه‌ محقق نائینی و شهید صدر

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 143-164

10.22067/fiqh.v47i20.27812

هادی مصباح؛ محمدحسن حائری؛ مجتبی الهی خراسانی


رهیافت روایات سبب نزول در استنباط فقهای امامیه از آیه‌ی 115 بقره

دوره 45، شماره 2، شهریور 1392

10.22067/fiqh.v0i0.10895

الهه شاه پسند؛ مرتضی ایروانی؛ محمد حسن حائری


پژوهشی در سیر تاریخی تنقیح مناط در فقه امامیه

دوره 44، شماره 4، بهمن 1391

10.22067/fiqh.v0i0.10925

فائزه ملکی؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی


پژوهشی فقهی در مسئلۀ قصاص مادر در قتل فرزند

دوره 44، شماره 2، مرداد 1391

10.22067/fiqh.v1i1.12508

محمدحسن حائری؛ مرتضی مرادی گلستانی


مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول

دوره 44، شماره 1، خرداد 1391

10.22067/fiqh.v0i0.3729

محسن ملک افضلی اردکانی؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد جواد ارسطا