نویسنده = محمدحسن حائری
تعداد مقالات: 19
1. بررسی تحقق استطاعت مالی در ملک متزلزل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22067/jfu.v54i1.82332

سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری


2. تبیین حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بناء عقلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22067/jfu.v54i3.83099

مصطفی کارگریان مروستی؛ محمدحسن حائری؛ محدتقی فخلعی


3. مبانی و دلایل الحاق مشاهد مشرّفه به حرم در تغلیظ دیه و تأخیر اجرای حکم

دوره 52، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 123-109

10.22067/jfu.v52i4.80361

سلمان علیان لله مرزی؛ محمدصادق علمی؛ محمدحسن حائری


4. رهیافتی به گونه‌های «سیاق»

دوره 52، شماره 1، بهار 1399، صفحه 77-96

10.22067/jfu.v51i3.56684

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری


5. بررسی موقعیت سیره در میان ادله اقوال در معاملات صبی

دوره 51، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 9-28

10.22067/jfu.v51i4.55570

بی بی راضیه آرام؛ محمد تقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


6. بررسی چیستی سیاق با رویکرد فقهی و اصولی

دوره 51، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 111-134

10.22067/jfu.v51i1.55299

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری


7. معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول در سرسید تعهد

دوره 50، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 45-58

10.22067/jfu.v50i4.43193

سید رحمت اله دانش میر کهن؛ محمد حسن حائری؛ احمد علی یوسفی


8. خاستگاه‌های اصول عملیه در متون فریقین

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 31-51

10.22067/jfu.v50i3.47935

حسین حقیقت پور؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


9. خیار شرط در صلح

دوره 50، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 9-21

10.22067/jfu.v50i2.31175

عبداله بهمن پوری؛ محمدحسن حائری؛ محمد تقی فخلعی


10. ارث‌بری زوجه از اموال غیر منقول (با تأکید بر مبانی اصولیان در عام و خاص منفصل)

دوره 50، شماره 1، بهار 1397، صفحه 107-128

10.22067/jfu.v50i1.14545

سید مهدی نریمانی زمان آبادی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدحسن حائری


11. بازپژوهی ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پیش از استقرار

دوره 49، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 9-30

10.22067/jfu.v49i4.45213

سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری


12. نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 95-112

10.22067/fiqh.v0i0.31174

عبداله بهمن پوری؛ محمدحسن حائری؛ محمدتقی فخلعی


13. پژوهشی در ماهیت «اصل مُحرِز» با تأکید بر دیدگاه‌ محقق نائینی و شهید صدر

دوره 47، شماره 1، بهار 1394، صفحه 143-164

10.22067/fiqh.v47i20.27812

هادی مصباح؛ محمدحسن حائری؛ مجتبی الهی خراسانی


14. پژوهشی متفاوت در روایات استصحاب با رویکرد احیاء قاعده‌ی یقین

دوره 45، شماره 4، زمستان 1392

10.22067/fiqh.v0i0.11488

محمدحسین انصاری حقیقی؛ محمدحسن حایری


15. رهیافت روایات سبب نزول در استنباط فقهای امامیه از آیه‌ی 115 بقره

دوره 45، شماره 2، تابستان 1392

10.22067/fiqh.v0i0.10895

الهه شاه پسند؛ مرتضی ایروانی؛ محمد حسن حائری


16. پژوهشی در سیر تاریخی تنقیح مناط در فقه امامیه

دوره 44، شماره 4، زمستان 1391

10.22067/fiqh.v0i0.10925

فائزه ملکی؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی


17. پژوهشی فقهی در مسئلۀ قصاص مادر در قتل فرزند

دوره 44، شماره 2، تابستان 1391

10.22067/fiqh.v1i1.12508

محمدحسن حائری؛ مرتضی مرادی گلستانی


18. مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول

دوره 44، شماره 1، بهار 1391

10.22067/fiqh.v0i0.3729

محسن ملک افضلی اردکانی؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد جواد ارسطا


19. واکاوی برخی شروط اختصاصی شهادت بر زنا (اشتراط اتصال شهادات و اشتراط رؤیت به نحو مخصوص)

دوره 43، شماره 2، زمستان 1390

10.22067/fiqh.v0i0.11098

محمد محسنی دهکلانی؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدحسن حائری