نویسنده = ���������� �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 5
1. بررسی مصادیق ارتفاعی طواف بیت در آیه «ولیطوفوا بالبیت العتیق» بر مبنای مرجعیت عرف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

10.22067/jfu.v54i1.86818

محمدرضا کاظمی گلوردی؛ حسین مهدوی دامغانی


2. رویکردی انتقادی به فقه افتراضی (مبانی و آسیب‌ها؛ با تمرکز بر جایگاه موضوع شناسی در این رویکرد فقهی )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22067/jfu.v53i4.87634

علی شفیعی؛ منصور امیرزاده جیرکلی؛ محمد رضا کاظمی گلوردی


3. خوانش انتقادی رویکرد فقه‌سنتی به حقوق‌زنان (مبانی و چالش‌ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22067/jfiqh.2021.69293.1065

علی شفیعی؛ منصور امیرزاده جیرکلی؛ محمد رضا کاظمی گلوردی


4. بازنگری در حکم استمتاع از صغیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22067/jfiqh.2021.62647.0

محمد رضا کاظمی گلوردی؛ ریحانه ایزدی


5. خوانشی نو از ادله فقهی قطع دست راست سارق در فرض فقدان یا ازکارافتادگی دست چپ

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 139-156

10.22067/jfu.v51i4.69102

علی واعظ طبسی؛ احسان جعفری عراقی؛ محمد رضا کاظمی گلوردی