نویسنده = �������� �������������� ������ ������
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت سنجی اعمال حقوقی احسانی با تحلیل مفهوم قبول و رضایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.72297.1175

سید محسن سلطانی؛ جلیل قنواتی؛ سید علی علوی قزوینی


2. بررسی اشکالات چهارگانه بر دیدگاه عدم نفوذ تصرفات اعتباری منافی با تعهد قراردادی

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 83-97

10.22067/jfu.v50i2.63919

جلیل قنواتی؛ سید علی علوی قزوینی؛ عبدالرضا علیزاده؛ اسفندیار صفری