نویسنده = �������������� �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی درباره ماهیت لعان

دوره 49، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 107-127

10.22067/fiqh.v0i0.34598

عباس کلانتری خلیل آباد؛ فاطمه رضایی زارچی؛ الهام رضایی زارچی


2. پژوهشی دربارۀ ملاک تفحص از عدالت مجهول الحال

دوره 40، شماره 3، زمستان 1387

10.22067/fiqh.v0i0.3142

عباس کلانتری خلیل آباد؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان