نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بازپژوهی فقهی _ اصولی اثبات نقض بالفعل در نظریه نقض فرضی قرارداد

دوره 51، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 115-135

10.22067/jfu.v51i3.69262

محمدحسین فلاح یخدانی؛ ابراهیم تقی زاده؛ مجید سربازیان؛ حسین حیدری منوّر؛ آزاده نجفی


2. پژوهشی پیرامون شرط خیار به موجب استیمار

دوره 49، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-50

10.22067/jfu.v49i4.45064

محمدعلی خورسندیان؛ مجید سربازیان؛ سجاد برزگری