نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 3
1. وارسی أولویّت‌های برآمده از متون شرعی در تشخیص أهمّ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22067/jfu.v53i4.73910

میرزا محمد واعظی؛ سید محمد تقی قبولی افشان؛ محمد تقی فخلعی


2. کاوشی در «تعدد اعتباری (معنوی) جرم» در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 157-176

10.22067/jfu.v51i4.45605

میرزامحمد واعظی؛ عباسعلی سلطانی


3. تأملی در«تکرار جرم»در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 42، شماره 1، بهار 1389

10.22067/fiqh.v0i0.3168

میرزا محمد واعظی؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان