نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 6
1. ناروایی اِعمال قاعده اذن در امور کیفری؛ موردْپژوهی:لوازم حقوقی جواز شرب مسکر از سوی اقلیت‌ها دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

10.22067/jfu.v54i1.87715

اردوان ارژنگ؛ سید امیرعلی صادقی


2. پرداخت خمس، از حکم تکلیفی محض تا حکم وضعی اشاعه در ملکیت

دوره 51، شماره 1، بهار 1398، صفحه 77-91

10.22067/jfu.v51i1.30618

نصراله جعفری خسروآبادی؛ اردوان ارژنگ؛ محمدعلی فلاح علی‌آباد


3. غیر مسلمان؛ از کفر تا استضعاف

دوره 50، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-30

10.22067/jfu.v50i1.52246

اردوان ارژنگ؛ عبدالرضا گودرزی


4. قاعدۀ «وجوب تکریم انسان» در فقه و حقوق اسلامی

دوره 47، شماره 1، بهار 1394، صفحه 33-54

10.22067/fiqh.v47i20.23490

اردوان ارژنگ؛ مهدی دهقان سیمکانی


5. تأملاتی پیرامون شرط‌بودن اسلام در وصی

دوره 45، شماره 3، پاییز 1392

10.22067/fiqh.v0i0.10220

عباس کلانتری خلیل آباد؛ طاهر علیمحمدی؛ اردوان ارژنگ


6. مناسبت حکم و موضوع: کارکردها و سازوکارهای تشخیص در بیان فقیهان

دوره 44، شماره 4، زمستان 1391

10.22067/fiqh.v0i0.9868

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ اردوان ارژنگ