نویسنده = �������������� �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. تأملی بر شرط «انتفاء التهمة» در شاهد

دوره 52، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-76

10.22067/jfu.v52i1.71820

صدیقه سادات سجادی؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ نفیسه متولی زاده نائینی


2. قلمرو شفاعت در اقسام مجازات

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 115-137

10.22067/jfu.v51i4.69939

احمد میرخلیلی؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ حسین دشتی


3. نقدی فقهی بر تعیین مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 127-146

10.22067/jfu.v50i3.62743

عباس کلانتری خلیل آباد؛ نفیسه متولی زاده نائینی؛ صدیقه گلستان رو