نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 3
1. چالش‌های فقهی مسئولیت زوجه در قبال نوزاد، مبتنی بر داده‌های پزشکی با تأکید بر نوزادان نارس

دوره 53، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 146-125

10.22067/jfu.v53i3.84921

محمد علی قادری؛ نادر مختاری افراکتی؛ محمدرضا کیخا


2. چالش‌های فقهی محدود بودن حق استمتاع زن در چهار ماه

دوره 52، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 142-125

10.22067/jfu.v52i4.80562

محمد علی قادری؛ نادر مختاری افراکتی؛ محمدرضا کیخا